Články

Užitná, podlahová a obytná plocha

27.2.2023

Co je co? Užitná plocha, podlahová plocha, obytná plocha – kdo se v tom má vyznat… Je ale vůbec důležité rozlišovat, co je co? ANO, je. Rozdíly mohou být třeba až v desítkách metrů čtverečních.

Pojďme se na to tedy podrobně podívat.

Užitná plocha:

Definice užitné plochy vychází z nařízení Evropské Komise ES č.1503/2006 ze dne 28.9.2006.

Výsledkem jsou čtvereční metry na základě předchozího vydaného stavebního povolení. Užitná plocha budovy se měří uvnitř vnějších stěn, ale nezahrnuje:

 • konstrukční plochy (např. plochy komponent, které vytyčují hranice stavby, podpěry, sloupy, sloupky, šachty, komíny),
 • funkční plochy pro pomocné využití (např. plochy, kde jsou umístěna zařízení topení a klimatizace nebo energetické generátory),
 • průchozí prostory (např. schodišťové šachty, výtahy, eskalátory).

Součástí celkové užitné plochy (nebo i Užitková plocha) obytné budovy jsou plochy používané jako kuchyně, obývací pokoje, ložnice a místnosti s příslušenstvím, sklepy a společné prostory používané majiteli bytových jednotek.

Co to prakticky znamená?

Užitná plocha je součet čisté plochy místností v bytě či domě užívaných výhradně majitelem (případně nájemcem):

 • bez stavebních prvků (zdi, příčky),
 • bez terasy (pokud tedy není tato terasa součástí stavby),
 • bez společných sklepních místností,
 • bez společných prostor – schodiště, chodby apod.
 • bez garáže apod. (u rodinných domů).

Užitná plocha - obrázek

Podlahová plocha:

Definice podlahové plochy je trochu jiné a upravuje ho Nařízení vlády č. 366/2013 ze dne 20. listopadu 2013

Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce:

Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. Podlahová plocha je vymezena vnitřní omítkou stěn a pokud má místnost šikmé stropy (např. v podkroví), plocha se počítá jen od výšky 1,2 m.

Do podlahové plochy se nepočítají terasy, balkóny, lodžie (i zasklené) a sklepy a sklepní kóje (pokud jsou mimo byt).

Podlahovou plochu mezonetového bytu umístěného ve dvou nebo více podlažích spojených schodištěm uvnitř bytu tvoří půdorysná plocha všech místností vypočtená způsobem stanoveným v předchozím odstavci a plocha pouze dolního průmětu schodiště.

Co to prakticky znamená?

Podlahová plocha je součet celé plochy všech místností v bytě či domě včetně zděných příček a všech zabudovaných předmětů mimo terasy, balkóny, lodžie (i zasklené) a sklepy a sklepní kóje (pokud jsou mimo byt).

Podlahová plocha - obrázek

Obytná plocha:

Definice obytné plochy najdeme ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb ze dne 9. června 1998.

Byt je soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen.

Obytná místnost je část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2; pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2.

Co to prakticky znamená?

Obytná plocha je tedy součet všech obytných místností splňující požadavky trvalého bydlení:

 • bez místností menších než 8 m2 (většinou WC, koupelna, spíž atd.),

a samozřejmě bez:

 • bez balkónu či lodžie,
 • bez terasy,
 • bez sklepních místností (vlastních i společných),
 • bez společných prostor – schodiště, chodby apod.

Obytná plocha - obrázek

Závěrem:

Běžně se mezi realitními makléři a klienty užívá termín „užitná plocha„, jež asi nejlépe vystihuje plochu, kterou nejvíce využíváme k bydlení jako takovému. A tento termín se prakticky nejvíce používá při inzercích na realitních serverech a inzercích nabízejících prodej či pronájem nemovitostí.

Petr Beneš